Průkazy energetické náročnosti budovy.

Energetické štítky a průkazy budov (od r. 2009)

pro novostavby, prodej a pronájem budov

NOVINKA! - i v anglickém jazyce pro zahraniční investory a vlastníky

 

 

 ENERGETICKÉ AUDITY 

Vlastním oprávnění pro zpracování energetických posudků a energetickýc auditů od roku 2014.

Zpracovávám audity budov, energetických hospodářství a odborné posudk

 pro žádosti z dotačních programů a výzev, např. OPŽP

 

Výpočty a posouzení stavebních konstrukcí a detailů

Tepelné mosty, návrh skladeb, řešení problémů pro obtížné konstrukce

bazény, zimní stadióny, mrazírny, výrobny 

 

 

Termovizní snímky budov a konstrukcí

 

Pro zákazníky nafotím termokamerou konstrukce a budovy. Vhodné pro lokalizaci poruch ukonstrukcí a topných systémů. 

 

Energetické poradenství, výpočty tepelných ztrát budov pro návrh zdrojů ...... 

Firma zapsaná v živnostenském rejstříku.