Oprávnění č.0459 od 31.3.2009 ... zpracovávat průkazy ENB

Oprávnění č. 0459 od 13.10.1014 ... zpracovávat energetický audit a energetický posudek

 

https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx?IdExpert=459