ZÁCHRANA DRÁŽNÍHO DOMKU - OSTROVNÍ DŮM

 
Zakoupil jsem zdevastovaný bývalý drážní domek u Chebu. Provádím si na něm vlastní testy a experimenty, zejména z pohledu energetiky ostrovních domů. 
Záměrem pro jeho další zachování je využít příznivé polohy u v asfaltové cyklostezky, vedoucí po zrušené bývalé železniční trati Cheb - Waldsassen. Záměrem je využít jej na prodej občerstvení pěším, bruslařům a cyklistům.
 
PŘIJĎTE NÁS v SEZÓNĚ NAVŠTÍVIT - BLÍŽE www.Vechtr-14.webnode.cz