Stavební posudky a detaily, odborná praxe

Pro projekční ateliéry, architekty, investory a stavební firmy.

  • hodnocení tepelných mostů

  • návrh a posouzení skladeb konstrukcí

  • diagnostika poruch

  • odstraňování plísní

  • odborné přednášky, články a katalogy